PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van GeoAI B.V., gevestigd aan de Leonard Springerlaan 37 verdieping 3, . In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten kunnen worden uitgevoerd.

Functionaris gegevensbescherming

Miguel Hartogs is de functionaris gegevensbescherming van GeoAI B.V. Hij is te bereiken via miguel.hartogs@merkator.com en telefoonnummer 06-20574655

Persoonsgegevens die door GeoAI B.V. wordt verwerkt:

GeoAI B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons worden verstrekt. Hieronder bevindt zich een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Overige persoonsgegevens die we vrijwillig ontvangen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt GeoAI B.V. persoonsgegevens.

GeoAI B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Door bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Door te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten af te leveren.
 • Analyse van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Verwerken van persoonsgegevens indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die benodigd is voor het doen van belastingaangifte
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt in onze applicaties waar onze klanten voor verantwoordelijk zijn.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart?

GeoAI B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantdossiers

2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

GeoAI B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, is er een verwerkersovereenkomst afgesloten. GeoAI B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GeoAI B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone.

GeoAI B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren we over deze cookies en vragen we om toestemming voor het plaatsen ervan.

Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

GeoAI B.V. biedt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast wordt het recht geboden om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door GeoAI B.V. en bieden het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij ons een verzoek kan worden ingediend om de bij ons beschikbare persoonsgegevens in een computerbestand te kunnen toesturen.

Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens worden ingediend via info@geomerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door legitiem persoon is gedaan, vragen we een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, indien verzocht.

GeoAI B.V. wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe  persoonsgegevens worden beveiligd

GeoAI B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Deze handtekening kan automatisch worden gecontroleerd. Op die manier wordt voorkomen dat er een omleiding plaatsvindt naar een vals IP-adres.
 • Onze computers zijn beveiligd met een streng wachtwoord.
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring van GeoAI B.V.

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. GeoAI B.V. behoudt dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig