Infrastructuur

Intelligent inspecteren van oeverconstructies

In samenwerking met oQuay heeft GeoAI een datagericht inspectiesysteem voor waterwegen gebouwd, op basis van modulaire open source kaarttechnologie in combinatie met verschillende AI (beeld)herkenningstechnieken.

Onder de naam GeoQuay worden schades gedetecteerd, geografisch op de juiste positie geplaatst. Met diverse analyses worden de prestaties, risico’s, keuze beheersmaatregelen en kosten beter inzichtelijk gemaakt. Daarnaast heeft de applicatie de mogelijkheid om met verschillende beheerpakketten te koppelen die binnen assetmanagement veelvuldig worden gebruikt.

Onderwerpen

Vaarwegen

Nederland beschikt over 6,5 duizend kilometer aan vaarwegen. Deze vaarten en kanalen worden gebruikt om overtollig water af te kunnen voeren vanuit landbouw- en veengebieden en zijn aangesloten op de bestaande rivieren. Hierdoor is een groot netwerk ontstaan van waterwegen. Deze waterwegen vergen veel onderhoud, de oevers worden tegen afkalving beschermd door bijvoorbeeld houten of stalen damwandconstructies, steenbestorting of natuurvriendelijke oevers. Om gevaarlijke situaties bij hoog water te voorkomen worden deze constructies regelmatig geïnspecteerd.

Inspecteren

Het traditioneel inspecteren van oevers is een kostenintensief proces, uitgevoerd door de beheerders en inspecteurs. In veel gevallen wordt de inventarisatie met papieren kaarten, pen en kladblok uitgevoerd en soms met een geografische informatie app waarbij invullijsten moeten worden doorgewerkt. Deze menselijke inspectiemethodes zijn vaak subjectief, het is een globale persoonsgebonden inschatting die de staat van de oever beschrijft en een restlevensduur vaststelt op basis van eigen ervaring.

  • Het verloop van de schades over meerdere jaren is niet inzichtelijk
  • Er wordt geen vergelijk gemaakt met de degradatiestatistieken van het materiaal
  • De toetsing op basis van risico’s is niet eenduidig.

Assetmanagement

Een grote verscheidenheid aan oeverbeschermingen en schadebeelden wordt gedetecteerd en geautomatiseerd als lijnen op de oevergeometrieën gepositioneerd. De ligging dient als koppeling en kan voor diverse rapportages worden gebruikt. Dit geeft assetmanagement de mogelijkheid om prestaties, risico’s, keuze beheersmaatregelen en kosten beter in balans brengen en te verwoorden in een digitaal instandhoudingsplan. Daarnaast zijn er verschillende koppelingen met beheerpakketten die meestal binnen assetmanagement worden gebruikt.

GeoQuay

Innovatief inspecteren

Met een camera wordt de oever eenmalig vastgelegd, waarna de beelden meervoudig door verschillende kunstmatig intelligentie modellen worden geïnterpreteerd.

De AI-modellen zijn door verschillende experts getraind in meerdere evaluatierondes, waarbij de uitkomst van de modellen steeds door inspecteurs en beheerders van oeverconstructies zijn getoetst op waarheidsgetrouwheid. Hierdoor gedragen de modellen zich naar het gemiddelde van de menselijke waarneming en daarmee objectief een voorspelling uitvoert op basis van het collectieve idee van bijvoorbeeld een schade.

Het detectieproces is volledig automatisch wat ten goede komt aan de kwaliteit, is controleerbaar omdat de detectie met segmentatie in het beeld wordt vastgelegd en her-train-baar wanneer de kunstmatige intelligentie niet voldoet. Door de detectie op de geografisch juiste plaats te positioneren kan er jaarlijks een analyse plaatsvinden waarmee de verschillen inzichtelijk worden gemaakt.

Intelligent inspecteren

De voordelen van GeoQuay

Met GeoQuay bespaar je onnodig veel kosten.

AI-modellen zijn beoordeeld door inspecteurs en beheerders van oeverconstructies, waardoor een overeenkomst is ontstaan over de mate van schade die de modellen kunnen detecteren. Hierdoor kan het model in verschillende scenario’s een eenduidige toetsing van schade maken.

GeoQuay maakt een koppeling met de daadwerkelijke geografische locatie van de oeverconstructies. Hierdoor kunnen meerjarige inspecties gemakkelijk inzichtelijk gemaakt worden en de degeneratie van een object bekent wordt

Prestaties, risico’s, keuze beheersmaatregelen en kosten kunnen beter inzichtelijk gemaakt worden, omdat er verschillende koppelingen met beheerpakketten zijn die binnen assetmanagement gebruikt worden.