Ecologie

GeoDrone voor weidevogels

Geodrone is de oplossing voor het vergroten van het zoekgebied en het versimpelen van nestdetectie. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie voor het analyseren van dronebeelden kunnen vogelnesten automatisch worden gedetecteerd op zowel kleurenbeelden als thermische beelden. De positie waarop de foto is genomen wordt gebruikt voor de exacte plaatsbepaling waarna het nest binnen een aantal seconden op de kaart wordt gezet. De kaart en de posities worden gedeeld met de landeigenaar en de nationale boerenlandvogelmonitor. Efficiënt en eenvoudig veel gebied doorzoeken, positioneren, tellen en beschermen.

Onderwerpen

Leefgebied

Het Nederlandse boerenlandschap biedt een geschikt leefgebied voor verschillende weidevogels. Ieder jaar komen deze vogels naar Nederland om jongen te krijgen en groot te brengen. Helaas daalt het broedsucces van deze weidevogels vanwege het verlies van geschikte leefgebied, met als gevolg dat er in Nederland kleine geconcentreerde en versnipperde weidevogelpopulaties zijn. Deze kleine populaties zijn erg kwetsbaar voor verhoogde predatiedruk door bijvoorbeeld vossen, katten, marterachtigen en roofvogels.

Bescherming

De meest effectieve maatregelen voor de bescherming van weidevogels hebben als consequentie dat een boer een geruime tijd niet het weiland kan betreden. Met maatregelen zoals een uitgesteld maaidatum krijgen de jonge weidevogels de kans om uit het ei te komen en vervolgens door te groeien tot een vliegende weidevogel en door vernatting van de weilanden worden de foerageermogelijkheden vergroot. Deze maatregelen vragen het nodige van boeren, daarom is het van belang zo snel mogelijk goedkeuring te geven zodat de boer zijn weiland weer kan betreden zodra er geen actieve nesten meer binnen de percelen liggen. Tegenwoordig is het mogelijk om percelen te scannen met drones, om op basis van warmtebeelden de nesten van weidevogels te kunnen vinden. 

Nestdetectie

Het proces van het opsporen van nesten met een drone geeft veel mogelijkheden. Er kan een groter gebied afgezocht worden dan te voet en er hoeven geen mensen meer in de buurt van nesten te komen, zo ontstaan er geen geursporen richting de nesten. Toch zijn er enkele beperkingen aan het opsporen met een drone:

 

  • Met een warmtebeeldcamera is het zoeken alleen mogelijk in de vroege ochtend en late avond, omdat er een significant temperatuurverschil tussen de grond en de broedende vogel moet zijn.
  • Met kleurenbeelden is het mogelijk om de overdag te zoeken, de nesten met eieren zijn eenvoudig met nestdetectie te vinden tot het moment dat het gras het nest grotendeels bedekt.
  • De combinatie van nestdetectie op van basis van kleurenbeelden en thermische beelden maakt het verschil.

GeoDrone voor weidevogels

Voordelen van Geodrone

GeoDrone maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Er zijn modellen getraind die dronebeelden kunnen analyseren en automatisch weidevogelnesten kunnen detecteren. Dit geldt voor zowel thermische beelden als kleurenbeelden (RGB).

De analyse van de dronebeelden vindt achteraf plaats bij het gebruik van GeoDrone. Zo kunnen er overdag zo veel mogelijk gebieden ingevlogen worden tijdens de kostbare zoekperiode.

GeoDrone heeft een koppeling met de Boerenlandvogelmonitor database. De weidevogelnesten die gevonden worden door het AI kunnen meteen geüpload worden naar de database.