Basisregistratie

Mutatiedetectie, een steeds veranderende omgeving

De BGT-registratie is een digitale kaart met actuele gegevens over de inrichting van Nederland en is al jaren een belangrijke basis voor het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor vernieuwing en het koppelen van geografische informatiebronnen. In de Basisregistratie Grootschallige Topografie (BGT) worden objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Onderwerpen

Bijhouden

Voor het bijhouden van deze digitale kaart worden er jaarlijks fotovluchten uitgevoerd. Op basis van de beelden worden handmatig wijzigingen aangemerkt en verwerkt met het doel de BGT-registratie actueel te houden. Deze vergelijk wordt jaarlijks door bronhouders uitgevoerd en is foutgevoelig en arbeidsintensief.

Foto-vector vergelijking panden

Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we efficiënt een foto-vector vergelijking uitvoeren. De true orthobeelden worden geïnterpreteerd en vergeleken met de BGT-vectordata. De opgeleverde wijzigingen worden als mutaties aangemerkt door met een puntobject te identificeren. Naast de oplevering van pandenmutatie is detectie van andere objecten als zonnepanelen, bomen, windmolens en dakkapellen ook mogelijk.

Kartering

Nauwkeurige kartering is nog steeds een handmatig specialisme. Voor de verwerking van mutaties in de landelijke voorziening zijn we een partnerschap aangegaan met VGI-support. Dit proces lichten we graag toe.

Basisregistratie in de omgeving

De voordelen van mutatiesignalering BGT

Het vervaardigen van de landelijke orthofoto’s heeft een behoorlijke doorlooptijd. GeoAI verzorgt afhankelijk van de grootte van het gebied, binnen een week de true orthobeelden als basis voor de mutatiesignalering

Minder handmatig werk waardoor verwerking in de landelijke voorziening sneller plaatsvindt en de actualiteit verbeterd.

Uit onafhankelijke testen blijkt dat 92% van de mutaties worden gevonden. De detecties die niet juist zijn worden in een iteratief proces opnieuw aangeboden zodat het AI-model van de fouten leert.  

Naast de true orthobeelden wordt ook het hoogtemodel van het gebied opgeleverd daar waar de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) een aantal jaar achterloopt.